Openbare verkoping van perceel landbouwgrond

Openbare verkoping van perceel landbouwgrond gelegen te Poppel, gemeente Ravels, ter streke “Lange Bemden”.

"NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels (Weelde), Moleneinde 14 (tel. 014/659245) zullen vrijwillig openbaar verkopen, in twee zitdagen met winst van 1 % inzetpremie, volgende onroerende goederen:

2382 GEMEENTE RAVELS - derde afdeling - Poppel :

Een perceel landbouwgrond, gelegen “Lange Bemden”, kadastraal bekend sectie A, nummer 864 A P0000, met een oppervlakte van eenenveertig are eenenveertig centiare (41a 41ca). 

Volgens het gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977, is het goed gelegen in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

GVg, Gvv, GDv, GVK

Minimum verkoopprijs : 15.000 €

Aanvaarding : volgens de wet.

Deze verkoping zal doorgaan voorlopig op woensdag 19 februari a.s. en definitief op woensdag 4 maart a.s. telkens om 17.00 uur in café Mitje, Dorp 28 te Poppel, gemeente Ravels.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen op het kantoor van de verkoophoudende notarissen.

Publicatiedatum: 30/01/2020