Ondertekening charter "gezonde gemeente"

Vandaag ging het bestuur opnieuw het engagement aan om een ‘gezonde gemeente’ te zijn. De burgemeester zette - net als bij de start van de vorige legislatuur begin 2013 - opnieuw zijn handtekening onder het charter ‘Gezonde Gemeente’. Door het charter te ondertekenen, willen lokale besturen stuk voor stuk hun inwoners maximale kansen bieden op een goede gezondheid en levenskwaliteit.

Elke Gezonde Gemeente engageert zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 verder werk te maken om iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen te bieden en te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over onder andere een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat of veiligheid.

Publicatiedatum: 10/01/2020