Bekendmaking gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Poppels meubelhuis)

Het collge van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt bekend dat de gemeenterad van 9 december 2019 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Poppels Meubelhuis" voorlopig vaststelde.

Over dit ontwerp wordt een oepnbaar onderzoek georganiseerd.

 

Het dossier ligt ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, gedurende de periode van 27 januari 2020 tot en met 26 maart 2020:

-  alle werkdagen van 09.0-12.00 uur

- dinsdagzavond van 17.00-19.00 uur

- woensdagnamiddag van 13.30-15.00 uur

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor tuimtelijke ordening, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels (of tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis)

Publicatiedatum: 16/01/2020