Verkoop mais

De gemeente Ravels gaat over tot de verkoop van het volgende lot maïs op stam:

  • deelgemeente Poppel, ter streke Grouwelstraat, 3e afdeling, sectie D, nrs. 641/C, 623/C en 624/E): groot ca. 1,45 ha.

U vermeldt de totaalprijs (exclusief BTW) die u wenst te betalen.

U bezorgt uw bieding onder gesloten omslag, ten laatste op vrijdag 20 september 2019 om 12.00 uur aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Op de omslag vermeldt u duidelijk “verkoop maïs”.

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de gemeentelijke technische dienst op het nummer 014 40 19 47.

Publicatiedatum: 04/09/2019