Bekendmaking nieuwe straatnamen

 

Betreffende het gemeenteraadsbesluit van 2 september 2019 houdende:

benoeming van nieuwe straatnamen ter streke O.L.Vrouwscheyf, 2381 Ravels als "Akkerstraat", "Zagerijstraat", "Scheyfstraat", "Dijkstraat" en "Burgemeester Segersstraat"

 

Het college van burgemeester en schepenen,

maakt bekend dat een onderzoek "de commoco et incommodo" ingesteld is nopens het hierboven vermelde gemeenteraadsbesluit.


De bundel ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, gedurende de periode van 16 spetember 2019 tot en met 15 oktober 2019, gedurende een termijn van dertig dagen:

- alle werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur

- dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur

- woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019