Aankondiging publieke raadpleging RUP Weelde Depot

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels organiseert een publieke raadpleging omtrent het RUP Weelde Depot.

Het plangebied van voorliggende RUP valt samen met het noordelijk deel van het (voormalig) reserve NATO-vliegveld langs de weg Geeneinde, 2381 Ravels.

De startnota en de procesnota zullen van 4 oktober 2019 tot 3 december 2019 tijdens de openingsuren ter inzage liggen op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Op 8 oktober 2019 om 17.30 uur zal er een informatievergadering georganiseerd worden in de raadzaal van het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Burgers kunnen tijdens de periode van de publieke raadpleging hun reacties kenbaar maken via aangifte tegen ontvangstbewijs of via een aagetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Publicatiedatum: 02/10/2019