Oproep aanbieding dierlijk mest

U heeft de mogelijkheid om dierlijke mest (onbewerkt) aan te bieden voor de bemesting van gemeentelijke landbouwgronden.

De volgende percelen dienen bemest te worden (max. 170 kg N/ha en 55 kg P205/ha):

  • deelgemeente Poppel, ter streke Grouwelstraat, 3e afdeling, sectie D, nrs. 641/C, 623/C en 624/E): samen groot 1,50 ha.

U kan één bieding doen per mestbanknummer per lot.

U vermeldt de totaalprijs (exclusief BTW) die u wenst te betalen.

De mest dient conform de mestwetgeving toegediend te worden (inclusief inwerken).

De betrokken gronden zijn akkerlanden (maïs).

U bezorgt uw bieding onder gesloten omslag, ten laatste op vrijdag 29 maart 2019 om 11.00 uur aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Op de omslag vermeldt u duidelijk “bieding dierlijke mest”.

 

Publicatiedatum: 14/03/2019