Congres: "Strijd aan de Grens"

CONGRES STRIJD AAN DE GRENS
Op zondag 24 maart 2019 organiseren de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) Erfgoed Voorkempen en Erfgoed Noorderkempen het congres ‘Strijd aan de Grens’. Deze studiedag gaat door in Fort II te Wommelgem. Bent u geïnteresseerd in militaire geschiedenis, gefascineerd door verdedigingswerken uit oorlogen of verhalen van strijd op merkwaardige plekken in ons landschap? Neem dan zeker deel! Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Opvallend voor de Voorkempen en de Noorderkempen is het nog aanwezige militaire erfgoed dat heel het gebied doorkruist. Beide regio's omvatten immers een groot deel van een historische grensstreek sinds de scheiding van de Nederlanden, waardoor dit gebied vaak het toneel was van de strijd tussen de verschillende Europese mogendheden. De 80-jarige oorlog, de Spaanse successieoorlog, de Napoleontische oorlogen, de Hollandse periode en de Eerste en Tweede Wereldoorlog; allemaal hebben ze hun sporen nagelaten in het landschap. Maar ook in de herinnering van de bewoners.
Op het congres worden onderzoek en projecten in de kijker gezet die de voorbije jaren werden gerealiseerd in de Kempen. Ondertussen is het duidelijk dat er in dit historisch grensgebied uit vrijwel alle periodes en conflicten restanten zijn achtergebleven in het landschap. Hoe brengen we die relicten in kaart? Welke methoden bestaan er om die te onderzoeken? Wat zijn originele manieren om het militair erfgoed zichtbaar te maken voor het publiek? Door middel van een aantal boeiende lezingen maakt u kennis met al deze aspecten en het militaire erfgoed uit deze streek.
Het congres wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid en kadert in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN
Meer info over het programma kan u hier vinden.
Inschrijven kan hier.
Voor meer praktische informatie kan u hier terecht.

PROGRAMMA:
9u00 ONTVANGST MET KOFFIE
9u30 VERWELKOMING
9u40 GRAUWE OORLOGSGETUIGEN: DE BUNKERS VAN DE STELLUNG ANTWERPEN EN DE TURNHOUTKANALSTELLUNG
Hannelore Decoodt - Agentschap Onroerend Erfgoed
10u00 EEN FLAK-STELLUNG UIT WOII OP DE KEMPENSE HEUVELRUG
Jef Van Doninck - Erfgoed Noorderkempen
10u20 DE FRANSE LINIES
Piet Lombaerde - Universiteit Antwerpen
10u50 PAUZE
11u20 DE WAARDE VAN LOSSE VONDSTEN IN DE CONTEXT VAN EEN MILITAIR KAMP
Jos Bazelmans - Rijksdienst Cultureel Erfgoed (NL)
11u40 KROONLUCHTER OP DE HEI. ONDERZOEK NAAR HET LEGERKAMP VAN WILLEM I BIJ OIRSCHOT (1832-1834)
Jan-Willem de Kort - Rijksdienst Cultureel Erfgoed (NL)
12u10 RAVELS KAMP. EEN OEFENKAMP UIT DE HOLLANDSE PERIODE (1822-1827)
Stephan Delaruelle - Erfgoed Noorderkempen
12u30 LUNCH
13u30 KORTE TOELICHTING door Ann Theys, schepen van erfgoed
+ RONDLEIDINGEN in het fort door Gidsen Fort Wommelgem
14u30 LUCHTFOTO'S EN LIDAR: OP ZOEK NAAR MILITAIR ERFGOED IN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Veerle Van Eetvelde - Vakgroep Geografie Universiteit Gent
15u00 ONTSLUITING VAN WOI-RELICTEN IN HET MASTENBOSTE KAPELLEN
John Otten - Agentschap Natuur en Bos
15u20 DEN DODENDRAAD: HOOGSPANNING AAN DE BELGISCH-NEDERLANDSE GRENS
Herman Janssen - Amalia Van Solms
15u40 SLOTWOORD
15u50 RECEPTIE

Publicatiedatum: 05/03/2019