Bekendmaking RUP Zonevreemde bedrijven Fase 4

BEKENDMAKING

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “RUP Zonevreemde Bedrijven fase 4”

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt bekend dat de gemeenteraad op 4 februari 2019 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Bedrijven fase 4” voorlopig vaststelde. Over dit ontwerp wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Volgende locaties maken deel uit van het RUP “Zonevreemde Bedrijven fase 4”:

- Van Raak bvba
- Bouwgroep nv
- ’T Hegse Stalleke
- Hoskens Interieurbouw en andere
- Marina Cars bvba
- Molenhof bvba
- Bloemenprieeltje
- Snuffelland bvba
- Paulussen Hardhouthandel bvba

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, gedurende de periode van 18 maart 2019 tot en met 16 mei 2019:

- alle werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur

- dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur

- woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels (of tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis).

Publicatiedatum: 18/03/2019