Start trajectcontroles PZ Kempen Noord-Oost

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid werd in samenspraak met het politiecollege van onze politiezone en het Parket Antwerpen groen licht gegeven voor de implementatie van drie trajectcontroles binnen de gemeenten van onze politiezone.

Doel is om de snelheid op deze trajecten gevoelig te doen dalen en zo finaal het aantal verkeersongevallen op deze trajecten terug te dringen tot een minimum.

Trajectcontrole betreft een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Het systeem werkt op basis van nummerplaatherkenning. Wanneer een bestuurder met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen twee vaste meetpunten (uitgerust met ANPR-camera’s), stuurt het systeem deze gegevens door naar onze backoffice. Op basis van deze gegevens en de genomen foto’s zullen de bestuurders worden geverbaliseerd.

In 2017 werd de beslissing hiervoor genomen. Reeds enkele maanden zijn de sites operationeel, doch dienden we nog te wachten op de ijking van de trajecten.

We zijn nu gekomen op het moment dat de trajectcontroles volledig operationeel zijn. Vanaf maandag 17 juni zullen dan ook de eerste overtreders beboet worden.

In onderstaande volgt een opsomming van de locaties van de drie trajectcontroles die onze politiezone in eigen beheer heeft.

  • Ravels: Grens – Tilburgseweg (Zandkuilstraat)
  • Arendonk: De Lusthoven (Zwartbergstraat) – Arendonksesteenweg (Volle Krijtstraat)
  • Retie: Huisjes – Langedijk

 

Publicatiedatum: 13/06/2019