Ravels, verkeersveilige gemeente

In maart 2018 werd Ravels geselecteerd om deel te nemen aan het project Verkeersveilige Gemeente. Dit is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Federale Diensten van de Gouverneur (FDG), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK). Al deze partners streven samen met Ravels naar nul verkeersslachtoffers. Een stevige doelstelling, maar tevreden zijn met minder, vinden we onverantwoord. Elke dode of zwaargewonde in en door het verkeer is er één te veel.

Achter de rug

Een actieplan verkeersveiligheid

Samen met de politie en onder begeleiding van de provincie Antwerpen, FDG, VSV en het studiebureau TRIDÉÉ evalueerden we ons verkeersveiligheidsbeleid op vijf gebieden: Engagement, Educatie en communicatie, Infrastructuur, Handhaving en Evaluatie. Na deze grondige analyse, stelde Ravels samen met alle partners, een actieplan verkeersveiligheid op met verbeterpunten en nieuwe initiatieven.

Zo zetten we de komende periode onder andere in op:

  • Verkeerseducatie scholen (organisatie verkeersweek en bezoeken scholen aan landbouw- en loonbedrijven)
  • Constante plaatsing van een verkeersanalysetoestel langs gemeente- en gewestwegen om verkeerssnelheden en -stromen te analyseren
  • Opstart trajectcontroles via ANPR-cameranetwerk
  • Uitrol Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (voorjaar 2019 werden twee nieuwe fietspaden aangelegd, ontwerpdossiers voor enkele andere fietspaden zijn lopende).

Nog op het programma

Ravels start vandaag met de uitvoering van het actieplan Verkeersveiligheid. We focussen op meetbare acties, en werken resultaatgericht op de vijf thema’s in ons actieplan.

Een intensief begeleidingstraject

Nu volgt een intensieve begeleiding en ondersteuning door de provincie Antwerpen en FDG om nieuwe acties op te starten en verbeteringen aan te brengen. Na dit traject krijgt Ravels van de provincie een label Verkeersveilige gemeente.

Meer informatie over het actieplan verkeersveiligheid van Ravels:

technische.dienst@ravels.be

Maarten Jansen, T +32 14 40 19 47

 

Meer informatie over het project Verkeersveilige Gemeente: verkeersveiligegemeente@provincieantwerpen.be

Katrijn Van Beek, T +32 3 240 66 20   

Publicatiedatum: 19/06/2019