Raadpleegomgeving: wat is dat?

In de raadpleegomgeving vind je de agenda's en besluitenlijsten van een aantal politieke organen van Ravels (zoals college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raad,...). De knop vind je telkens in de rechterkolom bij elk politiek orgaan. 

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de gemeente om deze op de website te publiceren. Dit moet gebeuren binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn. Je ziet telkens de titel en de samenvatting van het besluit. De samenvatting is zo opgemaakt dat die het besluit verkort weergeeft.

Indien je een besluit wil inkijken of er een afschrift van wil ontvangen dan klik je het best hier.

Raadpleegomgeving

Publicatiedatum: 12/06/2019