Fluvius start op 1 juli met de uitrol van de digitale energiemeter

Op 1 juli start netbedrijf Fluvius met de plaatsing van de nieuwe digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Nog voor het einde van 2022 worden er 1,8 miljoen nieuwe meters geplaatst. In de komende vijftien jaar worden er 6,1 miljoen geplaatst en krijgen alle Vlaamse gezinnen en kleine bedrijven het nieuwe toestel. Onder het motto “Met een digitale meter moét je minder en kán je meer” lanceert het Vlaams Departement Omgeving i.s.m. Fluvius een informatiecampagne om iedereen met de nieuwe meters te laten kennismaken.

De invoering van digitale elektriciteits- en gasmeters is nodig omdat de oude analoge meters binnenkort niet langer worden geproduceerd. Vlaanderen is immers bij de laatste gebieden in Europa waar digitale meters worden uitgerold. In landen als Italië en Zweden bestaan ze al twintig jaar. De Vlaamse overheid kiest bij ons voor een zoveel mogelijk ‘standaard’ digitale meter die de consument eventueel kan uitbreiden met extra ‘slimme’ toepassingen als apps of slimme toestellen. Op die manier wordt de maatschappelijke kost zo laag mogelijk gehouden. Netbedrijf Fluvius staat in voor de digitale meters zelf, terwijl alle extra toepassingen worden ontwikkeld door marktspelers (energieleveranciers en nieuwe technologiespelers) en vrij kunnen worden gekozen.

Voordelen

De nieuwe meters bieden alle klanten automatisch enkele belangrijke basisvoordelen.

Onder het motto ‘meten is weten’ krijgen consumenten dankzij een digitale meter meer details over hun dagelijks verbruik. Daarnaast maken de digitale meters ook heel wat diensten gemakkelijker of goedkoper. Zo lopen meteropnames voortaan op afstand, en hoeft er ook geen technicus meer langs te komen voor een wissel tussen dagtarief en tweevoudig uurtarief.

De digitale meters bieden ook heel wat nieuwe mogelijkheden voor specifieke klantengroepen. Zo komt er een nieuw informatie- en betaalplatform voor budgetmeterklanten, ter verbetering van het huidige betaalkaartensysteem. Prosumenten krijgen ten laatste vanaf 1 januari 2021 dan weer meer mogelijkheden om hun groene stroom te ‘vermarkten’, indien ze meer produceren dan ze verbruiken. En ze krijgen vanaf dag 1 sowieso meer inzicht in hun reële productie en afname.

Energieleveranciers en producenten van domotica en energiemanagementsystemen kunnen nieuwe, slimme toepassingen (vb. apps) ontwikkelen die het voor consumenten makkelijk maken om hun energieverbruik te sturen en zo te besparen.

Digitale meters helpen de netbeheerders dan weer om de energienetten efficiënt te beheren. De technische data uit de meter helpen hen ook om de juiste keuzes op het vlak van investeringen te maken. En ze maken gerichter onderhoud mogelijk, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening verder verhoogd wordt.

Voor de samenleving tenslotte, zijn de digitale meters belangrijk in het kader van de energietransitie: de overgang naar een decentraal energiesysteem met volop hernieuwbare energie en energieopslag. Ze maken het ook mogelijk om energieverbruik en –injectie te sturen. Dat zal helpen om energie te besparen, hernieuwbare energie beter te integreren en de algemene CO2-uitstoot te verminderen.

Wanneer ben ik aan de beurt? En wat kost dat?

Sinds 1 april zijn tijdens een laatste proefproject in 39 Vlaams-Brabantse gemeenten al zo’n 4000 nieuwe digitale meters succesvol geplaatst. Op 1 juli start de uitrol van de digitale meter officieel in héél Vlaanderen. Fluvius zal vanaf dan maandelijks 50.000 nieuwe digitale meters plaatsen. Voor eind 2022 zullen zo al 1,8 miljoen digitale meters in Vlaanderen actief zijn.

Er zijn vanaf 1 juli vier manieren waarop je een digitale meter in huis kan krijgen:

  • Als je bouwt of grondig verbouwt en nieuwe energiemeters nodig hebt, plaatst Fluvius nieuwe digitale i.p.v. mechanische meters. In dat geval betaal je - net als vroeger - zelf de plaatsingskost.
     
  • Als je zonnepanelen hebt, budgetmeterklant bent of nog een oude slimme meter uit een van de proefprojecten hebt, neemt Fluvius of een van onze onderaannemers zelf contact met je op om een afspraak te maken om de elektriciteits- en gasmeters te vervangen door digitale exemplaren. In dat geval is de plaatsing gratis. Voor eind 2021 moeten alle oude slimme meters en actieve budgetmeters vervangen zijn door nieuwe digitale meters, voor eind 2022 geldt hetzelfde voor eigenaars van zonnepanelen. Op 1 juli lanceert Fluvius een webpagina waarbij elke klant zelf kan nakijken wanneer hij of zij aan de beurt is om de oude energiemeters door nieuwe digitale te laten vervangen.
     
  • Als je al sneller een digitale meter wil, nog voor we volgens onze planning bij je langskomen, kan dit. In dat geval betaal je 226 euro (exclusief BTW en exclusief meterkast) voor de gas- en elektriciteitsmeter samen. Dat is bijna de helft goedkoper dan bij de vroegere mechanische gas- en elektriciteitsmeters.
     
  • Als één van je oude mechanische meters defect gaat, vervangt Fluvius je meters sowieso door digitale exemplaren. In dat geval betaal je, net als vroeger, niets.
Publicatiedatum: 17/06/2019