Een woning verhuren in 2020? Dakisolatie en dubbele beglazing verplicht!

1 januari 2020 is een belangrijke deadline voor huiseigenaars. Vanaf dan moet elke woning beschikken over een geïsoleerd dak en dubbele beglazing. Wil je problemen vermijden? Dan kan je nu nog in actie schieten. Je kan er trouwens nog een premie voor ontvangen.

Strafpunten 
Heb je vandaag geen dakisolatie? Dan kan een woningonderzoeker je hier bij een woningcontrole 9 strafpunten voor toekennen. Strafpunten kunnen worden verkregen voor allerlei gebreken. Enkele voorbeelden van gebreken zijn een gebrekkige verluchting, schimmel, onveilige elektriciteit, ontbrekende borstwering, brandgevaar, afwezigheid van warm water, … En dus ook het ontbreken van dakisolatie is een gebrek.

Al deze strafpunten worden tijdens het woningonderzoek genoteerd in een technisch verslag en daarna opgeteld. Een woning wordt in Vlaanderen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard vanaf dat ze 15 strafpunten of meer telt.

Wat verandert concreet vanaf 1 januari 2020? Volgend jaar verstrengt de regelgeving. Zowel voor de isolatie van daken als van ramen. 

Dakisolatie:

  • Vanaf 1 januari 2020 krijg je bij onvoldoende dakisolatie standaard 15 strafpunten, waardoor je woning bij controle ongeschikt wordt verklaard.

Raamisolatie:

  • Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 worden voor de aanwezigheid  van meerdere ramen met enkele beglazing 9 strafpunten toegekend.
  • Vanaf 2023 worden voor ditzelfde probleem 15 strafpunten aangerekend. Wat dus leidt tot een ongeschiktverklaring.

 

Hoe wordt je woning ongeschikt verklaard? 
Iedereen kan een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen. De gemeente, andere overheden, sociale woonorganisaties… maar ook de huurders-bewoners. Een goed geïsoleerde woning is voor huurders van belang. Een gebrek aan energiezuinigheid heeft een impact op hun energiefacturen. Een niet-geïsoleerde woning verhuren zal naar de toekomst dus meer risico’s met zich meebrengen. Want huurders hebben dus het recht om bij de gemeente een woningonderzoek aan te vragen.   

Gevolgen van een ongeschiktheid
De kans dat een woningonderzoeker voor je deur staat wanneer je de woning zelf bewoont, is klein. Je hoeft hem ook niet verplicht binnen te laten, een onderzoek mag enkel op vrijwillige basis gebeuren. Maar wanneer je een woning verhuurt en je huurder laat een onderzoek uitvoeren, kan je dit niet tegenhouden.

  • Wordt de woning ongeschikt verklaard, dan wordt deze opgenomen op de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbare panden.
  • Staat je woning na één jaar nog steeds op de inventarislijst? Dan betaal je een gewestelijke heffing gebaseerd op het kadastraal inkomen van de woning. De heffing kan wel tijdelijke worden opgeschort wanneer je een vergunning kan voorleggen voor renovatiewerken om de woning te verbeteren.
  • Zolang je woning op de lijst staat, geldt er een voorkooprecht op je woning. Dit betekent dat bepaalde overheden het recht krijgen om bij voorrang op een kandidaat-koper de woning aan te kopen tegen de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de compromis.
  • Je mag een ongeschikte woning niet verhuren of ter beschikking stellen. Doe je dit wel, dan kan je gestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.
  • Een lopende huurovereenkomst wordt mogelijks nietig verklaard. De huurder mag het teveel betaalde huurgeld terugvorderen.
  • Is er sprake van een herhuisvesting van je huurder? Dan dien je in bepaalde gevallen waarbij er wordt geoordeeld dat je bewust een zeer slechte woning verhuurde op te draaien voor de kosten.

 

Een ‘ongeschikte’ woning verkopen? 
Een ongeschikte woning mag je verkopen, maar de notaris zal de koper informeren over de ongeschiktheid van de woning. De nieuwe koper draagt immers de gevolgen van de ongeschiktheid. Zo zal de nieuwe koper de heffing betalen. Wel krijgt de koper daarvan een opschorting gedurende 2 jaar. Zo krijgt de koper tijd om de kwaliteitsproblemen te verhelpen. Let op, deze opschorting geldt niet bij een verkoop aan een bloed- of aanverwant tot de derde graad.

Is je woning in 2020 onvoldoende geïsoleerd, maar nog niet ongeschikt verklaard? Dan zal er geen melding aan de koper plaatsvinden. Maar besef wel dat het niet voldoen aan de normen een invloed heeft op de waarde van je woning. De nieuwe koper zal immers werk moeten maken van isolatie.  Zeker als de koper de woning in de toekomst wil verhuren. 

 

Publicatiedatum: 24/07/2019