Captatieverbod in stroomgebied van het Merkske

Wegens de aanhoudende droogte heeft gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een captatieverbod ingesteld voor 9 stroomgebieden, waaronder het Merkske. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

De kaart in bijlage geeft een overzicht van de 9 stroomgebieden waar het captatieverbod geldt. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse Beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dit betekent o.a. dat er geen water mag worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het tijdelijk verbod geldt tot de opheffing van het politiebesluit en blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op www.provincieantwerpen.be/waterlopen

 

 

Publicatiedatum: 02/07/2019