Openbaar Onderzoek Vlaamse ontwerpmestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6)

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse Overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.

Het mestactieplan omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 6 loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.

Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mest-actieprogramma op het leefmilieu onderzocht.

Het ontwerp van het plan-MER kan je bekijken op de website van VLM.

Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de website van VLM op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER.

Ook de besprekingen let de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.

Publicatiedatum: 11/01/2019