Werken aan je woning? Denk aan de woonpremies 2019!

Werken aan je woning? Denk aan de woonpremies

Als je verbouwingen of aanpassingen aan je woning wil uitvoeren, kan je ook dit jaar rekenen op tal van premies. We geven hierbij een kort overzicht van de belangrijkste woonpremies:

 • De renovatiepremie is vernieuwd. Deze premie kan worden aangevraagd door eigenaars-bewoners of eigenaars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. De te renoveren woning moet minstens 30 jaar oud zijn. Er kan een premie worden aangevraagd voor 4 categorieën van werken:
  • Categorie 1: de structurele elementen van de woning (fundering, muren,…)
  • Categorie 2: het dak (werken aan dakgebinte, -bedekking, goten en afvoer)
  • Categorie 3: buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren)
  • Categorie 4: technische installaties (werken aan de elektriciteit, de sanitaire installatie en de centrale verwarming).
 • De huidige verbeteringspremie kan nog worden aangevraagd tot en met 30 mei 2019. Ook hier zijn er verschillende categorieën van werken waarvoor je een premie kan aanvragen. Per categorie is er een vastgelegd premiebedrag.
 • De aanpassingspremie richt zich specifiek op bepaalde woningaanpassingen voor senioren. De huidige premie blijft bestaan, maar een aantal voorwaarden worden licht gewijzigd vanaf 1 juni 2019.

Meer info: www.wonenvlaanderen.be/premies

 • Vanaf 1 maart 2019 kan je een sloop- en heropbouwpremie aanvragen van 7.500 euro als je een woning wil slopen en vervangen door een nieuwbouwwoning.

Meer info: www.energiesparen.be/sloop-en-heropbouwpremie

Je kan ook nog premies van de netbeheerder Fluvius (samensmelting van Eandis en Infrax) aanvragen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Deze kan je aanvragen via: www.fluvius.be/nl/thema/premies. Als je in een periode van 5 jaar 3 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert en je hiervoor een premie aanvraagt bij je netbeheerder, kom je automatisch in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. Deze bijkomende premie verhoogt per uitgevoerde energiebesparende ingreep (zie ook: www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus).

Voor meer info over woonpremies kunt u ook terecht bij de huisvestingsambtenaar van uw gemeente 

Publicatiedatum: 20/02/2019