Update 06/09: Blauwalgen in Ravels

De Vlaamse Waterweg nv stelde gouverneur Cathy Berx in kennis van een bijkomende vastgestelde blauwalgenbloei. De analyse van de stalen door de VMM bevestigen de aanwezigheid van blauwalgen op het Albertkanaal. Hierdoor zal ook een captatie- en recreatieverbod uitgevaardigd worden voor het Albertkanaal op het grondgebied van onze provincie.

Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, dat het politiebesluit van 2 september 2019 vervangt. Het nieuwe besluit is bijgevolg van toepassing op:

  • het kanaal Bocholt-Herentals (grondgebied provincie Antwerpen);
  • het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen:
    • Dessel (hmp 0) en Rijkevorsel (sluis 1, hmp 384);
    • Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628);
  • het kanaal naar Beverlo (grondgebied provincie Antwerpen);
  • de Schelde-Rijnverbinding (van hmp 0 t.e.m. hmp 52, grondgebied provincie Antwerpen);
  • het kanaal Dessel-Kwaadmechelen (grondgebied provincie Antwerpen);
  • het Albertkanaal (grondgebied provincie Antwerpen);

Huidig besluit houdt een verbod in op enerzijds het capteren van water voor het besproeien van landbouwgewassen en als drinkwater voor vee en anderzijds voor zachte recreatie en dit binnen een straal van 100m rond de drijflaag.

Het besluit is onmiddellijk van kracht, en dit tot tegenbericht.

In de rechterkolom kan je het politiebesluit d.d. 6 september 2019 terugvinden. Een geactualiseerde vragen-en-antwoorden lijst en het persbericht kan u terugvinden op de website van onze gouverneur

Publicatiedatum: 06/09/2019