Fase GEEL: Strikt verbod op roken en vuur maken in bos en natuur

Door de aanhoudende droogte en wind is code ROOD afgekondigd voor de natuurgebieden in onze provincie. Roken en vuur maken is verboden in bos- en natuurgebieden. De veiligheidsdiensten vragen om kinderen niet zonder toezicht te laten spelen in deze gebieden.
Fase ROOD: Acuut gevaar

Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden en bossen. De toegang tot de gebieden wordt afgeraden. Wees voorzichtig als je er toch komt en rook zeker niet. Maak geen vuur, ook geen kampvuur of bbq. Laat kinderen ook niet zonder toezicht in het terrein. 
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. 

Deze maatregelen zijn nodig door de aanhoudende droogte, gecombineerd met de wind, die ervoor gezorgd heeft dat de natuur kurkdroog is, waardoor er acuut brandgevaar is. 

Hou toezicht op spelende kinderen

Omdat veel brandhaarden ontstaan door spelende kinderen, vragen de veiligheidsdiensten nadrukkelijk om kinderen niet zonder toezicht te laten spelen in deze brandgevoelige gebieden.  

Attent voor vuurhaarden: verwittig dadelijk 112

De burgemeester en de brandweer vragen ook aan alle burgers attent te zijn voor eventuele vuurhaarden. Bezoekers van bossen, heide en natuurgebieden en eigenaren van terreinen die met brandbare gewassen begroeid zijn, willen we nadrukkelijk wijzen op de dreigende gevaren. Let erop dat je geen brandende of smeulende voorwerpen laat vallen, wegwerpt of laat liggen.

Neem, bij vaststelling van een mogelijke vuurhaard, zo snel mogelijk contact op met de brandweer via het algemeen noodnummer 112.

Meer info over de maatregelen op de website van Agentschap Natuur en Bos

Publicatiedatum: 19/04/2019