Verkaveling Bovenheide: beschikbare loten!

IOK verkoopt in samenwerking met het Dekenaat Kempen de verkaveling "Bovenheide". Het betreft 40 kavels waarvan 28 voor gekoppelde bebouwing, 6 voor gegroepeerde bebouwing en 6 voor geschakelde bebouwing. De verkoop zal gefaseerd verlopen: in een eerste fase worden 20 kavels verkocht.

Het project is gelegen in het centrum van de dorpskern van Ravels tussen de bestaande straten Bovenheide en Kampdijk, grenzend aan een waardevol uitgestrekt agrarisch gebied.

Doorheen de nieuwe wijk loopt een nieuwe straat waarlangs alle woningen ingeplant worden.  Het kronkelend traject ervan zorgt voor een beperking van de snelheid zodat veiligheid en rust in de verkaveling wordt gegarandeerd.  In het hart van de verkaveling wordt eveneens een ruime groenzone voorzien.

Er worden 5 bebouwingstypes voorzien.  Dit zorgt niet enkel voor meer variatie in het straatbeeld maar ook voor meer mogelijkheden naargelang het budget van iedere koper. Doordat de tuinen en leefruimtes naar het zuiden worden gericht, kunnen passieve zonnewinsten optimaal benut worden.

De nog beschikbare bouwgronden zijn loten 1, 6 t.e.m. 8, 25 t.e.m. 30 en 36 t.e.m. 38. Inschrijven hiervoor kan via IOK via www.iok.be/bovenheide

De volgende verkoopavond zal doorgaan op maandag 11 maart 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Ravels. 

Loten 2, 3, 4, 5, 39, 40 en 41 zijn reeds verkocht!

 

 

verkavelingsplan

Publicatiedatum: 11/12/2018