Risico brandgevaar bos en heide-provincie Antwerpen: code geel

FASE: GEEL

De risicofase is gebaseerd op de Brand Waarschuwings Index (BWI) Antwerpen-Noord, berekend door Meteo Wing Luchtmacht (meteorologische metingen bij luchthaven te 2100 Deurne) en op de M8 Index berekend door het ANB meetstation Ekopower (meteorologische metingen op militair domein Klein Schietveld te 2950 Kapellen).

De berekening van het brandrisico is specifiek gericht op brandgevaarlijke natuurterreinen zoals heide en naaldbossen.

Toelichting risicofases:

GROEN: Weinig gevaar.  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar.  Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.  Brandtoren Kalmthoutse Heide wordt bemand op dagen met verhoogd risico.

ORANJE: Hoog gevaar.  Wees voorzichtig!  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit.  Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens  in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

ROOD: Acuut gevaar.  De toegang tot het gebied wordt afgeraden.  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer altijd uit met groot materieel.  Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Publicatiedatum: 17/09/2018