Project “Alleen overleven?” – enquêteurs

'Alleen overleven?' is een LEADER-project van OCMW Merksplas en OCMW Ravels. In dit project onderzoeken we aan de hand van vragenlijsten waar alleenstaande ouders met gezinslast en alleenstaande 70+'ers tegenaan lopen.

Op dit moment zijn de vrijwilligers van het project op pad met de vragenlijsten. Alle alleenstaande ouders met kinderbijslaggerechtigde kinderen en alle alleenstaande ouderen kunnen dus de komende dagen en weken een vrijwilliger aan de voordeur verwachten.

De vrijwilligers zullen u een vragenlijst overhandigen, waarin gepeild wordt naar de specifieke noden en behoeften van alleenstaanden. Wij willen u vragen om de vragenlijst zeker in te vullen. De resultaten zullen namelijk de basis vormen voor aangepast beleid en concrete acties. U kan er dus alleen maar baat bij hebben! De vrijwilliger komt op een later tijdstip bij u terug om de vragenlijst terug op te halen.

Vult u de vragenlijst liever online in? Dat kan zeker!

- Voor 70 +'ers:

https://nl.surveymonkey.com/r/alleenstaandeouderen

 

- Voor alleenstaande ouders met kinderbijslaggerechtigde kinderen:

https://nl.surveymonkey.com/r/alleenstaandeouders

 

Ben je zelf nog op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan zijn helpende handen nog steeds meer dan welkom. Je kan hiervoor contact opnemen met het OCMW van Ravels via 014 46 24 00.

Publicatiedatum: 07/11/2018