De politie rekruteert: proefproject fast track

De politie rekruteert!

Kandidaten voor het basiskader (enkel voor politieschool te campus Vesta) kunnen ervoor kiezen om de selectieproeven via een versnelde procedure te doorlopen (de zogenaamde 'fast track'). Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van ± 1,5 week (van 20 t.e.m. 28 augustus 2018).

Voorwaarden :

  • Zich inschrijven via een apart e-mail adres met document in bijlage.
  • Zich de volledige periode van 20 t.e.m. 28 augustus vrij houden voor het afleggen van de selectieproeven
  • Zich als laureaat van de selectieketting ertoe binden om op 1 oktober 2018 de opleiding tot inspecteur bij Campus Vesta aan te vatten.

  Kandidaten die geïnteresseerd zijn in dit proefproject, kunnen zich inschrijven door een volledig ingevuld inschrijvingsforumulier op te sturen via mailadres (GPI.recsel.test.nl@police.belgium.eu), samen met de nodige bijlagen :

  • Uittreksel uit het strafregister
  • Kopie hoogst behaalde diploma
  • Ondertekend en aangekruist document in bijlage

Voor meer info: contacteer Kim Renders (diensthoofd personeel en logistiek PZ Kempen N-O), 014/40.40.66.

Publicatiedatum: 03/07/2018