Cultuurraad van 7 december 2022

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 7 december 2022. Bekijk hier het verslag van deze vergadering.
Evaluatie cultuursubsidiereglement

Het dagelijks bestuur neemt zich voor om het cultuursubsidiereglement te evaluëren. In eerste instantie willen ze bekijken op welke manier ze de projectsubsidies kunnen wijzigen.

Verhoging retributies op het gebruik van gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur

De cultuurraad geeft gunstig advies op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de retributies voor cultuur- en sportinfrastructuur te verhogen. Ze vraagt wel om waakzaam te zijn dat verenigingen alleen voor eigen activiteiten reserveren en niet voor privéfeesten.

Visie cultuurbeleid 2020-2026: tussentijdse evaluatie

Het dagelijks bestuur stelt tevreden vast dat het gemeentebestuur ± 80% van de visie, die de cultuurraad heeft vastgelegd, heeft uitgevoerd. De vergadering beslist om enkele acties opnieuw op te nemen.

Veerkrachtige dorpen

De vergadering bespreekt het rapport van Veerkrachtige dorpen en oordeelt dat het nuttig zou zijn dat er een inwoner van Weelde-Station in het dagelijks bestuur van de cultuurraad zetelt. Ze zal de plaatselijke verenigingen vragen iemand af te vaardigen.

Gepubliceerd op woensdag 21 dec 2022 om 16:00

Thema's