Cultuurraad van 27 september 2023

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 27 september. Lees hier het verslag van deze vergadering.
Cultuursubsidies 2022-2023

De vergadering bespreekt de berekening van de cultuursubsidies 2022-2023 zoals voorgelegd door de cultuurdienst. De verenigingen konden hun aanvraag voor het eerst online indienen, maar de meeste aanvragen werden nog op de gebruikelijke manier ingediend.

Voorbereiding algemene vergadering

Het dagelijks bestuur overloopt de planning van de algemene vergadering en besluit de uitnodigingen te verzenden.

Kandidaturen cultuurprijs

Er zijn voorlopig vijf kandidaten voor de cultuurprijs die in 2024 zal worden uitgekeerd. Er kunnen nog ten minste tot volgende zomer kandidaturen worden ingediend

Gemeentelijke infohouders

De reglementen over de infohouderborden worden niet goed opgevolgd. We zullen de regels nogmaals toelichten tijdens de algemene vergadering. Iedereen (ook bestuursleden) kan misbruik melden via vrije.tijd@ravels.be, zodat de vrijetijdsdiensten contact kunnen opnemen met de verantwoordelijke.

Nieuws uit de gemeente

OC De Wilders wordt vanaf 1 oktober 2023 beheerd door de gemeente. Reservaties verlopen via reservaties.ravels.be en het lokaal wordt geopend door de gemeentelijke zaaltoezichters.

Het gebruiksreglement gemeentelijke en OCMW-lokalen werd gewijzigd. De belangrijkste wijziging is die van de reservatietermijnen: niet-erkende verenigingen en instellingen, inwoners en bedrijven uit de gemeente kunnen voortaan negen maanden vooraf reserveren.

VVV Toerisme Ravels vzw wordt omgevormd naar een gemeentelijke adviesraad.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 11 september 2023 wordt besproken.

Aanwezigheid bij culturele evenementen

Het bestuur spreekt af welke evenementen in oktober worden bijgewoond door bestuursleden.

Gepubliceerd op woensdag 25 okt 2023 om 11:30

Thema's