Cultuurraad van 25 oktober 2023

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 25 oktober. Lees hier het verslag van deze vergadering.
Erkenning Helleens-Servische gemeenschap Turnhout-Kempen

Het dagelijks bestuur bespreekt of de Helleens-Servische gemeenschap Turnhout-Kempen nog aan de 
erkenningsvoorwaarden voldoet en zal hierover een genuanceerd advies uitbrengen.

Visie cultuurbeleid 2026-2031

De vergadering bespreekt welke vragen ze zal voorleggen aan de algemene vergadering om een visie op het 
cultuurbeleid 2026-2031 te vormen.

Voorbereiding algemene vergadering

Het dagelijks bestuur maakt nog enkele praktische afspraken voor de algemene vergadering van 27 
november 2023. Ze besluit daarnaast om ook de kunstenaars uit te nodigen.

Reglementswijziging gemeentelijke uitleendienst

De cultuurraad geeft een positief advies over de voorgestelde reglementswijziging voor de gemeentelijke 
uitleendienst.

Retributies Weelde-Depot

Het dagelijks bestuur bespreekt de voorgestelde retributies voor Weelde-Depot en zal gedeeltelijk positief 
adviseren en vragen het voordeel voor seniorenverenigingen af te schaffen bij de retributies voor de 
gemeentelijke cultuur- en sportinfrastructuur.


UiTPAS Kempen: 5%-regeling voor lidgelden


De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het gemeentebestuur om aan erkende Ravelse 
verenigingen die UiTPAS-partner zijn en waarvan meer dan 5 % van de leden lidgeld aan UiTPASkansentarief betalen een grotere terugbetaling te geven dan de voorziene 40 procent.

Gratis toegang voor pers

De cultuurraad beslist dat ze niet aan de verenigingen zal vragen om geen toegangsprijs te vragen aan 
journalisten. De verenigingen kunnen deze beslissing zelf nemen.

Kandidaturen cultuurprijs

Er zijn voorlopig zes kandidaten voor de cultuurprijs die in 2024 zal worden uitgekeerd. Er kunnen nog ten 
minste tot volgende zomer kandidaturen worden ingediend.

Nieuws uit de gemeente

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle keukenafval en etensresten in een aparte container worden ingezameld. 
Dit betekent dat het niet langer mag meegegeven worden in de transparante restafvalzak. Dit afval kan 
worden meegegeven in de GFT-container. Meer info: ovam.vlaanderen.be/keukenafval.


De klanttevredenheidsenquĂȘte van de gemeente Ravels kan ingevuld worden tot 1 december 2023 en je 
maakt kans op een mooie prijs. Meer info: ravels.be/vragenlijst.

Aanwezigheid bij culturele evenementen

Het bestuur spreekt af welke evenementen in november worden bijgewoond door bestuursleden.
Schenking Chant'Ami
Chant'Ami heeft laten weten een schenking te doen aan de gemeentelijke cultuurraad zodat het geld kan 
terugvloeien naar de culturele verenigingen doordat de cultuurraad minder subsidies moet aanvragen.

Gepubliceerd op vrijdag 3 nov 2023 om 11:30

Thema's