Cultuurraad van 27 oktober 2021

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 27 oktober 2021. Bekijk hier het verslag van deze vergadering.
Controle erkende verenigingen

De cultuurraad adviseert aan het gemeentebestuur om de erkenning van enkele verenigingen in te trekken omdat ze niet meer bestaan of omdat blijkt dat het onderafdelingen van een andere vereniging zijn.

De lijst van erkende verenigingen kan door iedere burger worden geraadpleegd via ravels.be/erkende-ravelse-verenigingen.

Facebookpagina cultuurraad

Enkele leden zullen terug bijeenkomen om te bespreken hoe ze de Facebookpagina van de cultuurraad interessanter kunnen maken.

Evaluatie  algemene vergadering

Het dagelijks bestuur evalueert de algemene vergadering. Ze besluit om de volgende algemene vergadering op maandag 17 oktober 2022 te organiseren in het gemeenschapscentrum De Wouwer.

Reacties gemeentebestuur

Het college heeft de coronasteun voor cultuurverenigingen en de jaarlijkse cultuursubsidies uitgekeerd zoals voorgesteld door de cultuurraad.

Gepubliceerd op woensdag 24 nov 2021 om 16:00

Thema's