Cultuurraad van 25 januari 2023

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 25 januari 2023. Bekijk hier het verslag van deze vergadering.
Verwelkoming Marion Leemans

Op 9 januari 2023 werd Marion Leemans door de gemeenteraad verkozen als schepen. Ze wordt schepen van cultuur, toerisme, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking en wonen. Het dagelijks bestuur verwelkomt haar en wenst haar veel succes.

Ontslag voorzitter Frans Severyns

Voorzitter Frans Severyns neemt ontslag uit het dagelijks bestuur van de cultuurraad omdat hij hiervoor onvoldoende tijd heeft. Het dagelijks bestuur zal in de volgende vergadering een nieuwe voorzitter kiezen.

Evaluatie cultuursubsidiereglement: projectsubsidies

Het dagelijks bestuur zal voorstellen om enkele kleine wijzigingen door te voeren aan de regelgeving voor projectsubsidies waarmee vooral verduidelijkt wordt wat in de praktijk al wordt toegepast.

Uittreksel strafregister verplicht voor wie met kinderen en jongeren werkt

Om contact tussen kinderen en veroordeelde personen (voor misbruik van kinderen) te vermijden moet je voortaan een uittreksel uit het strafregister opvragen bij activiteiten met minderjarigen. In de culturele sector gaat het om (kunst)organisaties die lessen, animatie of workshops aanbieden aan minderjarigen. Organisaties die culturele voorstellingen geven aan een minderjarig publiek (zonder de begeleiding van minderjarigen) vallen er buiten.

Erkenningsaanvraag Van Dun Events

De cultuurraad zal adviseren om Van Dun Events niet te erkennen omdat ze voornamelijk activiteiten met een commercieel karakter organiseert en een commercieel doel nastreeft.

Nieuws uit de gemeente

Het gemeentebestuur heeft niet gereageerd op hetgeen in de cultuurraad van december is besproken. De cultuurraad bespreekt het verslag van het vrijetijdsoverleg van 19 december 2022.

Opmaak jaarplanning

Het dagelijks bestuur heeft voor zichzelf een jaarplanning opgemaakt en heeft zich daarvoor gebaseerd op de visie cultuurbeleid 2020-2026.

Gepubliceerd op maandag 6 feb 2023 om 16:00

Thema's