Cultuurraad van 1 december 2021

De cultuurraad van Ravels vergaderde op 1 december 2021. Bekijk hier het verslag van deze vergadering.
 Afscheid Jef/Verwelkoming Hans

De cultuurraad verwelkomt Hans Heylen die vanaf 1 januari 2022 schepen van cultuur wordt en hiermee Jef Van de Pol opvolgt. Het dagelijks bestuur bedankt Jef hartelijk voor de vele jaren inzet voor de gemeente en meer in het bijzonder voor zijn inzet voor het gemeentelijke cultuurbeleid.

Erkenning buurtcomité Eikendreef

De cultuurraad zal aan het gemeentebestuur adviseren om het buurtcomité Eikendreef te erkennen als cultuurvereniging. In een volgende vergadering zal het dagelijks bestuur bespreken of het wenselijk is om en hoe eventueel in te grijpen op de manier waarop buurtcomités ontstaan en hoe ze zich organiseren.

Facebookpagina cultuurraad

Erkende cultuurverenigingen worden uitgenodigd om de Facebookpagina van de cultuurraad te volgen. De cultuurraad zal op haar beurt de Facebookpagina’s van de erkende verenigingen volgen én hun evenementen delen op de eigen pagina.

Reacties gemeentebestuur

Het college heeft het advies van de cultuurraad betreffende de erkenning van verenigingen besproken en heeft besloten de erkenning in te trekken van het Gregoriaans koor, Kerststalwerking Weelde en De Fuifkelder vzw.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het dagelijks bestuur bespreekt het verslag van het vrijetijdsoverleg van 8 november 2021.

Gepubliceerd op maandag 20 dec 2021 om 16:00

Thema's