Gebruik CERM-tool bij evenementen

Wil je een publiek evenement organiseren? Vergeet dan niet om het Covid Event Risk Model (CERM) te gebruiken, je evenement te scannen en een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur. Dit is verplicht!

Het model is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een event kan scannen op het COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.

  • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
  • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden. Alleen bij een groen label kan je een officiële aanvraag doen bij de gemeente.

Wanneer je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, kan je een pdf downloaden. Deze pdf voeg je toe bij de aanvraag die je aan de gemeente bezorgt.  Gebruik hiervoor het e-formulier op de gemeentelijke website. Voor kleinschalige evenementen vragen we om de aanvraag minimaal 10 dagen vooraf in te dienen, bij grotere evenementen (fuiven, bals, optredens … met elektronisch versterkte muziek) moet de aanvraag 60 dagen vooraf ingediend worden.

Organiseer je een activiteit die enkel toegankelijk is voor de eigen leden van de vereniging, dan is het gebruik van de CERM-tool niet verplicht en gelden er andere regels. Er mogen bijvoorbeeld maar 50 personen deelnemen en er moet rekening gehouden worden met de social distancing maatregelen en protocols die voor de specifieke sector van toepassing zijn.

Meer info vind je op

Gepubliceerd opdonderdag 17 sep 2020 om 13:42