Overname onderhoudscontracten en exploitatie AED-toestellen