Sjabloon: verzoek tot inzage persoonsgegevens

Aanvraag inzage persoonsgegevens


Aan: Gemeente en OCMW Ravels

Gemeentelaan 60

2381 RAVELSBETREFT: Verzoek tot inzage in persoonsgegevens - Artikel 15 AVG


Plaats: _______________ , Datum: __________


Geachte,


Met verwijzing naar Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil ik graag van u weten of u mijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:

  • om welke gegevens het gaat,

  • via welke weg deze gegevens verzameld werden,

  • voor welk doel deze gegevens gebruikt worden,

  • met wie u deze gegevens deelt of gedeeld hebt,

  • en hoe lang deze gegevens bewaard worden.


Graag zou ik inzage hebben in de persoonsgegevens die u van onderstaande persoon verwerkt.


Naam en voornaam:


Rijksregisternummer:


Verwantschap (indien van toepassing):Mijn contactgegevens in geval van vragen: ______________________________________________


Ik wens inzage in de gegevens die jullie hebben bij de volgende diensten:

  • ____________________________________

  • ____________________________________

  • ____________________________________


Om misbruik te voorkomen ga ik ermee akkoord dat deze gegevens bezorgd worden op mijn officieel adres bekend bij de organisatie.


Ingediend door,


Handtekening


Naam en voornaam


Rijksregisternummer

In te vullen door het lokaal bestuur:

Identiteit aanvrager werd gecontroleerd aan de hand van identiteitskaart - datum + stempelOnze privacyverklaring bevat algemene informatie over hoe wij als organisatie omgaan met uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten hieromtrent kan uitoefenen. https://xxx


Publicatiedatum: 06/06/2018