Delegatie retributies bijwoning opvoeringen, deelname activiteiten en terbeschikkingstelling producten