Gemeentelijke lokalen

Reserveren van gemeentelijke zalen

Via de online reservatiepagina voor de gemeentelijke zalen en lokalen kan u zelf uit eigen naam of op naam van uw vereniging een aanvraag indienen om gemeentelijke cultuurinfrastructuur te reserveren.

U vindt de rechtstreekse link naar deze online-tool via deze link.

Op deze pagina kan u eveneens alle reglementen en tarieven terugvinden die op uw reservatie van toepassing zijn. Heeft u vragen of kan u niet online reserveren? Neem dan gerust contact op met de infodienst in het gemeentehuis.