Budget 2019

Het gemeentebudget 2019 van Ravels kan je raadplegen via de knop in de rechterkolom. Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

De beleidsnota van het budget bevat:

  • de doelstellingennota met informatie over de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties van de gemeente;
  • het doelstellingenbudget met per beleidsdoemein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire doelstellingen en het overig beleid;
  • de financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in het budget met die van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
  • de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
  • de lijst met daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen die nominatief in het budget zijn opgenomen;
  • de lijst met nominatief toegekende subsidies.

De financiële nota van het budget bevat volgende onderdelen:

  • het exploitatiebudget (schema B2) is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur, dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten;
  • het investeringsbudget (schema’s B3 en B4) is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen; 
  • het liquiditeitenbudget (schema B5) is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven en is dus ruimer dan die verrichtingen die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- of investeringsbudget. 

Daarnaast vind je in het budget ook een toelichting die het hele document verduidelijkt. De toelichting bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in het budget zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen.