OCMW meerjarenplan 2019-2021

Het meerjarenplan van het OCMW Ravels bestaat uit  een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De strategische nota bestaat uit volgende documenten:
  • de omschrijving van de prioritaire acties of actieplannen en van de beleidsdoelstellingen waar ze in kaderen;
  • voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of prioritair actieplan en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
  • voor elk jaar van het meerjarenplan het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
  • een overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen;
  • een verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven, beschikbaar is.

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat dan weer uit de volgende documenten: 

  • het financiële doelstellingenplan (schema M1);
  • de staat van het financiële evenwicht (schema M2);
  • het overzicht van de kredieten (schema M3).

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Zo bevat de toelichting onder meer een overzicht van uitgaven en ontvangsten naar functionele aard en economische aard, een overzicht van de investeringsprojecten en een overzicht van de financiële risico's.