Budgetwijziging 2019-02

De gemeenteraad stelde op 4 november 2019 de tweede budgetwijziging van het budget 2019 vast. Deze budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota. 

De verklarende nota van een budgetwijziging bevat minstens:

 • een motivering van de wijzigingen van het budget;
 • in voorkomend geval, de wijziging van de doelstellingennota;
 • de herziening van het doelstellingenbudget (B1);
 • de herziening van de financiële toestand;
 • in voorkomend geval, de wijziging van de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 • in voorkomend geval, de wijziging van de lijst met daden van beschikking;
 • in voorkomend geval, de wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies.

De financiële nota van een budgetwijziging bevat:

 • de wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1);
 • de wijziging van de investeringsenveloppes (schema BW2);
 • de wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3);
 • de wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4).

De budgetwijziging kan gedownload worden via de knop in de rechterkolom. BW2019-02 werd op de website geplaatst op 14 november 2019.

Voor meer informatie of toelichting kan u terecht bij de dienst secretariaat of de financiële dienst.