Budgetwijziging 2019-01

De gemeenteraad stelde op 3 juni 2019 de eerste budgetwijzigng van het budget 20419 vast. deze budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota. 

De verklarende nota van een budgetwijziging bevat minstens:

• een motivering van de wijzigingen van het budget;
• in voorkomend geval, de wijziging van de doelstellingennota;
• de herziening van het doelstellingenbudget (B1);
• de herziening van de financiële toestand;
• in voorkomend geval, de wijziging van de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
• in voorkomend geval, de wijziging van de lijst met daden van beschikking;
• in voorkomend geval, de wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies.

De financiële nota van een budgetwijziging bevat:

• de wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1);
• de wijziging van de investeringsenveloppes (schema BW2);
• de wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3);
• de wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4).

De budgetwijziging kan gedownload worden via de knop in de rechterkolom. BW2019-01 werd op de website op 11 juni 2019.

Voor meer informatie of toelichting kan u terecht bij de dienst secretariaat of de financiële dienst.