2019

Besluiten van de burgemeester 2019:

- Besluiten van de burgemeester van 21-01-2019

- Besluiten van de burgemeester van 28-01-2019

- Besluiten van de burgemeester van 04-02-2019

Besluiten van de burgemeester van 18-02-2019

 

Bekendmaking zoals bepaald in artikel 285§1 en artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Publicatiedatum: 24/01/2019