Aanpassing meerjarenplanning 2014-2021

Het meerjarenplan kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de loop van de legislatuur. Wanneer het budget niet meer aansluit bij het meerjarenplan is een aanpassing dus aan de orde. Die aanpassing aan het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

  • De wijziging van de strategische nota;
  • het financieel doelstellingenplan;
  • de staat van het financieel evenwicht;
  • een motivering van de wijzigingen.

De aanpassing van het meerjarenplan kan gedownload worden via de knop in de rechterkolom op deze pagina. Ze werd gepubliceerd op de website op 11 juni 2019.