Privacy

Wie wil weten welke persoonsgegevens de gemeente en het OCMW van Ravels verwerken, kan hiervoor een aanvraag tot inzage in zijn/haar persoonsgegevens doen. Bij de documenten rechts van dit bericht vind je onze privacyverklaring, het uitgebreide privacyreglement van het lokaal bestuur en een aanvraagformulier tot inzage in je persoonsgegevens. Dit formulier kan je invullen en persoonlijk binnenbrengen, opsturen naar de gemeente t.a.v. de Data Protection Officer of even doormailen naar privacy@ravels.be 

Wanneer je de aanvraag via e-mail of brief doet, zal je eerst langs ons moeten komen om je identiteit te bewijzen. Dit wordt verplicht omdat anonieme aanvragen niet aanvaard mogen en kunnen worden. Wanneer je aanvraag bij ons binnen is beoordelen we eerst de ontvankelijkheid van deze aanvraag. Wanneer deze ontvankelijk blijkt zal je eerst inzage krijgen in het register van verwerkingsactiviteiten. In dit register kan je de volgende zaken terugvinden:

 • onderwerp van de verwerking
 • categorieën van betrokkenen
 • verwerkingsgrond
 • categorieën van gegevens
 • bronnen
 • categorieën van ontvangers
 • verstrekking verwerkers
 • bewaartermijnen
 • eventuele doorgiften aan andere landen
 • toepassingen waarin verwerkt wordt
 • beveiligingsmaatregelen
 • eventuele dragers van de persoonsgegevens. 

Wanneer je hier nog niet voldoende mee geholpen hebt kan je van bepaalde zaken in het register specifiek jouw eigen gegevens opvragen. Deze vraag wordt dan door de Data Protection Officer van het bestuur doorgegeven aan de betrokken diensten waarna zij deze gegevens aan de DPO bezorgen. Deze maakt op zijn beurt dan een rapport dat aan jou ter inzage wordt bezorgd. 

Ben je niet akkoord met de manier waarom het lokaal bestuur je gegevens verwerkt, dan kan je terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) om een klacht neer te leggen. De contactgevens van de GBA vind je terug in de privacyverklaring en het privacyreglement. 

Voor wie?

Iedereen kan voor zijn eigen gegevens een aanvraag indienen. Heb je nog minderjarige kinderen of ben je als voogd aangesteld, kan je ook voor hen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Bij elke aanvraag moet je identiteit bewezen zijn. Dit doe je door het tonen van je identiteitskaart bij een mondelinge aanvraag. Wanneer je aanvraag schriftelijk of per e-mail binnenkomt vragen wij jou om even langs te komen en zo je identiteit te bewijzen. 

Bedrag

Voor een eenvoudige aanvraag worden geen kosten aangerekend. Voor uitgebreide vragen of aflevering van de gegevens op papier kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Afhandeling

Na maximaal vier weken krijg je een antwoord op je vraag. Deze termijn kan eventueel met twee maanden verlengd worden. 

Nog vragen?

Neem dan contact op met privacy@ravels.be