Vast bureau

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de leden van het college ook de 6 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau. De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn:

  • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
  • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
  • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW. 

Voortaan zal aansluitend aan het college van burgemeester en schepenen ook de vergadering van het Vast Bureau plaatsvinden.