Gemeentesecretaris

Vanaf 1 maart 2018 neemt Chris Bax de functie van gemeentesecretaris over van Jozef Van Gils. Sinds 1986 was zij al werkzaam als secretaris bij het OCMW
 
De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding over de gemeentelijke diensten en staat aan het hoofd van het personeel. Zij is de schakel tussen de politieke organen van de gemeente en de gemeentelijke diensten. Zo woont de secretaris de vergaderingen van de gemeenteraad en het college bij en stelt de notulen ervan op. 
 
Samen met de gemeentediensten zorgt de secretaris voor een goede voorbereiding van de dossiers die worden voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad. Zij waakt erover dat de beleidsbeslissingen daadwerkelijk en correct worden uitgevoerd. Hierbij wordt de gemeentesecretaris ondersteund door de verschillende gemeentelijke diensten. 
 
De secretaris is voorzitter van het managementteam, waarin ook de diensthoofden en de financieel beheerder zetelen. Ze coördineert de opmaak van de beleidsnota bij het gemeentebudget en van de strategische nota bij het meerjarenplan.