2019

Besluitenlijsten gemeenteraad 2019

Wie inzage wenst in een beslissing, kan hierom verzoeken bij het gemeentebestuur:

- per e-mail: secretariaat@ravels.be

- per brief: Gemeentelaan 60, 2381 Ravels

De klachtenwegwijzer van de Vlaamse overheid bevat de nodige informatie over de wijze waarop tegen een beslissing klacht kan worden ingediend.

 

Bekendmaking zoals bepaald in artikel 285§1 en artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Publicatiedatum: 14/01/2019