Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente en bestaat uit 23 leden. Zij worden elke 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. Doorgaans vergadert de gemeenteraad elke eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen die geïnteresseerd is, mag de openbare zittingen bijwonen. 

De agenda's en verslagen van de gemeenteraad vindt u in de rechterkolom.

Gemeenteraad