Openbaarheid van bestuur

Aanvraag openbaarheid van bestuur

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Meer info

Burgers hebben het recht om bepaalde bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Hierop zijn echter wel een aantal uitzonderingen van toepassing, onder meer ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, commerciële en industriële informatie, ... Een overzicht van al deze uitzonderingen kan je terugvinden in het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur (zie link rechts op deze pagina). 

Alle aanvragen om documenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen of uitleg te krijgen kunnen schriftelijk ingediend worden bij de gemeente. Dit kan per brief, per fax of per e-mail maar ook via het onderstaande e-formulier. Alle aanvragen tot openbaarmaking worden in principe binnen de 20 dagen beantwoord. Wanneer er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, krijgt u bericht dat de termijn met 20 dagen verlengd wordt.  Inzage en uitleg zijn gratis, maar voor kopieën rekent de gemeente een retributie op administratieve prestaties aan. 

Verkregen bestuursdocumenten mogen niet gebruikt of verspreid worden voor commerciële doeleinden, tenzij het gaat om milieu-informatie.

*U vraagt om:
Indien het document informatie van persoonlijke aard bevat, moet u als aanvrager aantonen dat u rechtstreeks en persoonlijk in uw rechtssituatie geraakt kan worden. Indien de documenten betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer, vertrouwelijke communicatie of industriƫle informatie of informatie die door derden verstrekt werd zonder dat ze daartoe verplicht werden en die uitdrukkelijk als vertrouwelijk werd bestempeld, moet de aanvrager bewijzen dat diegene waarvan de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking.
*Indien mogelijk wens ik het bovenstaande document op volgende wijze te ontvangen:
Op de afgifte van fotokopieƫn kan volgens het gemeentelijk reglement m.b.t. retributies op administratieve prestaties, een retributie geheven worden.
Wat is groter: een stoel of een trein?