Meldingen & klachten

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een product, dienst, handeling of gedraging van het gemeentebestuur of over het achterwege blijven ervan. Vul hiervoor het klachtenformulier in.

Vragen aan de gemeente om actie te ondernemen in bepaalde situaties, worden niet beschouwd als klachten maar als meldingen. Vul hiervoor de meldingskaart in.