College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.

Het college bestaat uit de burgemeester en zes schepenen. Met uitzondering van de OCMW-voorzitter werden deze schepenen uit en door de gemeenteraad verkozen.

Het Ravelse schepencollege vergadert in principe elke dinsdagnamiddag in besloten zitting in het gemeentehuis.

Schepencollege