Gemeentelijke bibliotheek

Er worden retributies geheven in verband met de werking van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Kosten

 • aflevering nieuwe lenerskaart na verlies: 1,00 euro
 • laattijdige inlevering van geleende werken: 0,10 euro per week en per week achterstand
 • laattijdige inlevering van geleende cd-rom en DVD: 0,10 euro per week
 • reservatie van uitgeleende werken: 0,50 euro per week van een werk
 • interbibliothecair verkeer: 1,50 euro voor een werk uit openbare bibliotheken             
 •                                          10,00 euro voor een werk uit een wetenschappelijke bibliotheek
 • tijdschriftartikelen: aan kostprijs
 • afdrukken van informatie uit internet: 0,10 euro per pagina
 • verkoop afgeschreven boeken en cd-roms: 0,50 euro per boek of per cd-rom
 • verkoop van afgeschreven dvd's: 1,00 euro per dvd
 • verkoop van afgeschreven tijdschriften: 2,50 euro per jaargang.