Werken nutsvoorzieningen openbaar domein

Aan de eigenaar van elke nutsvoorziening wordt een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werkern aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Kosten

retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken:

  • werken in rijwegen, 2,17 euro
  • werken in voetapden: 1,63 euro
  • werken in aardewegen: 0,98 euro

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt de voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van hogervermeld(e) bedrag(en). Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, klein onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen:

voor hinder door dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van max 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro/per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro/aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Deze retributie zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.